طرز تهیه درست کردن رب گوجه خانگی

رب گوجه با گران شدن قیمت یک قوطی رب گوجه بهتر است خودمان رب گوجه تهیه کنیم.درست کردن رب گوجه بسیار آسان